14-11-2022
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:00 น. บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนข้าวสาร 50 ถุง และน้ำดื่ม 50 แพค รวมเป็นจำนวนเงิน 7,850 บาท ไว้สำหรับดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ผู้สูงอายุ ...