06-01-2024
ในวันที่ 6 มกราคม 2024 ทางบริษัทมิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และไหว้ศาล ประจำปี 2024 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน...
26-12-2023
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2023 เวลา 17.00 น. บริษัทมิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้าน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เพื่่อที่ให้พนักงานเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ...
20-12-2023
ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2023 บริษัทมิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา และคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ จังหวัดชลบุรี 2. โรงเรียนวัดหนองกะขะ จังห...
23-12-2023
วันที่ 23 ธันวาคม 2023 เวลา 15.00 น. บริษัทมิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Internal Audit Generation มีหลักสูตร ดังนี้ 1. Basic of Requireme...
14-11-2022
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:00 น. บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนข้าวสาร 50 ถุง และน้ำดื่ม 50 แพค รวมเป็นจำนวนเงิน 7,850 บาท ไว้สำหรับดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ผู้สูงอายุ ...