29-06-2023
ตำแหน่ง วิศวกรรม 1 ตำแหน่ง (Staff) หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ทดสอบ/ทดลอง และเตรียมกระบวนการการผลิตให้ได้ตามแผนงาน Die Casting และ Machining 2. รายงานผลการทดลองและผลลัพท์ที่ออกมา 3. ปรับปรุงและแก้...
18-04-2023
หน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดการ/การควบคุม/การวางแผน 1. งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร  2. งานวางแผนกำลังคน 3. พัฒนาบุคลากร 4. แรงงานสัมพันธ์ 5. การสืบทอดตำแหน่งและการวางแผนอาชีพ 6. งานเอกสาร/ร...
14-11-2022
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:00 น. บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนข้าวสาร 50 ถุง และน้ำดื่ม 50 แพค รวมเป็นจำนวนเงิน 7,850 บาท ไว้สำหรับดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ผู้สูงอายุ ...
18-04-2023
Duties & Responsibilities Manage the production control of the Die Casting process. - Responsible for Production process performance planing and follow production line to achieve the target. - ...
23-11-2020
Update 90% the construction progress of the new Plant of mino(thailand)co.,ltd. At amatacity chonburi phase 9....