23-12-2023
วันที่ 23 ธันวาคม 2023 เวลา 15.00 น. บริษัทมิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Internal Audit Generation มีหลักสูตร ดังนี้
1. Basic of Requirement for ISO9001:2015 & IATF16949:2016 
2. ISO9001:2015 & IATF16949:2016 Internal  Auditor
3. Knowledge  of  Process approach/Thrtle  diagram and Customer Specific  Requirement  (CSR)