14-11-2022
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:00 น. บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนข้าวสาร 50 ถุง และน้ำดื่ม 50 แพค รวมเป็นจำนวนเงิน 7,850 บาท ไว้สำหรับดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ฯลฯ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ
และทาง บริษัทมิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความยินดีที่จะมอบให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะได้บริหารจัดการต่อไป