20-12-2023
ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2023 บริษัทมิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา และคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนดังนี้
1. โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ จังหวัดชลบุรี
2. โรงเรียนวัดหนองกะขะ จังหวัดชลบุรี
3. โรงเรียนสุตา จังหวัดชลบุรี