26-12-2023
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2023 เวลา 17.00 น. บริษัทมิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้าน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
เพื่่อที่ให้พนักงานเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย