06-01-2024
ในวันที่ 6 มกราคม 2024 ทางบริษัทมิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และไหว้ศาล ประจำปี 2024 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน