Electrical System

ระบบไฟฟ้าในเครื่องยนต์หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เท่านั้น ซึ่งใช้เพื่อการสตาร์เครื่องยนต์  และรักษาการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวมถึงแบตเตอรี่ซึ่งมันจะคอยจ่ายไฟไปยัง ชิ้นส่วนของไฟฟ้าทั้งหมด ระบบไฟชาร์ตจะคอยจ่ายไฟให้แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ททำหน้าที่หมุนเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิดทำการจุดส่วนผสมน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ ทำให้เกิดแรงผลักดันในเสื้อสูบและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ  มีความจำเป็นในการสตาร์ทเครื่องยนต์และทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ราบรื่น